Perbincangan bertema Pasca COVID-19

Penularan wabak covid-19 di seluruh dunia, termasuk Malaysia, telah memberikan dambak yang membinasakan terhadap hampir kesemua aspek kehidupan masyarakat, daripada kehidupan ekonomi dan pendidikan hinggalah kepada kehidupan keluarga dan kaunseling. Wabak ini tidak menyerang atau memusnahkan infrastruktur dan sistem kehidupan yang setia ada. Tatapi serangan virus halimunan ini terhadap manusia dan sumber manusia telah menyebabkan pelbagai institusi dan organisasi sosial mengamali hibernasi dan kelumpuhan yang amat serius. Perbincangan bertema yang dicadangkan ini lebih bertujuan untuk memikirkan strategi dan amalan baru secara saling berhubung kait antara satu sama lain dan secara keseluruhannya untuk membantu Kerajaan dan pihak yang relevan untuk membolehkan ekonomi dibangunkan semula dan masyarakat disejahterakan. Mungkin satu blueprint akan terhasil daripada wacana dan dialog yang akan diadakan ini.

 1. STRATEGI MENANGANI MASA DEPAN PENGAJIAN TINGGI
 2. STRATEGI PELAKSANAAN PENGAJARAN SECARA ATAS TALIAN
 3. STRATEGI PELAKSANAAN PEPERIKSAAN SECARA ATAS TALIAN
 4. STRATEGI PENGAJARAN BERMAKMAL
 5. STRATEGI PEMUNGUTAN YURAN PENGAJIAN
 6. STRATEGI PEMASARAN E-BOOK/NOTA KULIAH
 7. STRATEGI PELAKSANAAN PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI TERFOKUS
 8. STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA SISTEM KREDIT MIKRO
 9. STRATEGI BARU MENANGANI PENGANGGURAN
 10. STRATEGI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERFOKUS
 11. STRATEGI MEMBANGUNKAN SEMULA USAHA KECIL & SEDERHANA
 12. STRATEGI PEMANTAPAN INDUSTRI PENGHANTARAN BARANGAN PENGGUNA
 13. STRATEGI MEMBANGUNKAN SEMULA INDUSTRI PELANCONGAN
 14. STRATEGI MENANGANI KESELAMATAN & PERTAHANAN NEGARA
 15. STRATEGI MENANGANI INDUSTRI PENERBANGAN AWAM
 16. STRATEGI PELAKSANAAN PENTADBIRAN AWAM NORMAL BARU
 17. STRATEGI BARU DASAR LUAR MALAYSIA
 18. STRATEGI HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN AMERIKA SYARIKAT DAN CHINA
 19. STRATEGI MEMBANTERAS JENAYAH
 20. STRATEGI PENJARAKAN SOSIAL BAGI PENGANGKUTAN AWAM
 21. STRATEGI PENJARAKAN SOSIAL DI TEMPAT IBADAT
 22. STRATEGI PENJARAKAN SOSIAL MAJLIS KERAMAIAN
 23. STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA AGENDA PERPADUAN NEGARA
 24. STRATEGI PEMAMTAPAN SISTEM DEMOKRASI DAN POLITIK
 25. STRATEGI PEMANTAPAN SISTEM PENGURUSAN KESIHATAN DAN PERUBATAN
 26. STRATEGI PEMANTAPAN SISTEM EDARAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BEKALAN
 27. STRATEGI MENGHARMONIKAN KEHIDUPAN KELUARGA
 28. KAEDAH BARU PEMBERSIHAN DIRI
 29. KAEDAH BARU PEMBERSIHAN TEMPAT AWAM
 30. KAEDAH AMALAN BARU BUSANA
 31. KAEDAH AMALAN BARU KAUNSELING

Posted in Perbincangan Strategik, Utama on May 11, 2020
MPN @ MEDIA SOSIAL

Galeri
             

Dasar Privasi Laman | Hubungi MPN
Hakcipta Terpelihara © 2018 Majlis Profesor Negara