image

Visi, Misi, Falsafah dan Objektif

Visi

Pencetus Pemikiran Strategik Mendahalui Zaman

Misi

Menggembleng tenaga kepakaran akademik dan saintifik untuk membitarai pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat

Falsafah

Ilmu tulen sendiriannya kurang bererti sehingga ianya dimanfaatkan sebaik mungkin dan telus untuk ketamadunan dan kesejahteraan sejagat

Objektif

Membantu negara dan masyarakat Malaysia dalam menggembleng kepakaran profesor dan ilmuwan negara bagi tujuan:

  1. Melaksanakan advokasi sosial
  2. Memperhalusi isu dan mencadang inisiatif baru serta penggubalan dasar
  3. Menyelaras pembangunan dan pengembangan penyelidikan strategik negara

secara kerjasama strategik dengan semua pihak di negara ini

Galeri
             

Dasar Privasi Laman | Hubungi MPN
Hakcipta Terpelihara © 2018 Majlis Profesor Negara