×

Notis

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Pilihan Bahasa

Struktur MPN

PENAUNG / PENGANJUR

YAB Perdana Menteri merupakan wakil korporat kerajaan Malaysia dan menjadi penganjur MPN, bersama-sama beliau adalah Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha Agung serta Timbalan Setiausaha Agung MPN yang merupakan ahli-ahli tetap MPN.

1
YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak
Perdana Menteri Malaysia
Penaung
2pProf. Tan Sri Dr. Zakri  Abdul Hamid
Pengerusi  MPN
3tpProf. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Timbalan Pengerusi  MPN
4ceoProf. Datuk Dr. Raduan Che Rose
Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) MPN
5suProf. Dr. Kamaruddin M. Said
Timbalan Setiausaha Agung MPN

 

AHLI LEMBAGA PEMEGANG AMANAH

Operasi MPN akan diselia dan diuruskan oleh Lembaga Pemegang Amanah. Ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah dilantik oleh YAB Perdana Menteri.  Ahli Lembaga Pemegang Amanah ini terdiri daripada individu-individu berikut:

 1. Pengerusi MPN,
 2. Timbalan Pengerusi MPN,
 3. Setiausaha Agung MPN,
 4. Ketua Setiausaha Negara (KSN) atau wakilnya,
 5. Ketua Setiausaha Perbendaharaan (KSP) atau wakilnya,
 6. Wakil Wakil Pejabat Perdana Menteri (PMO), dan
 7. Ahli-ahli Lembaga yang lain (antara Ketua Kluster).

Pelantikan ahli-ahli Lembaga Pemegang Amanah berkuatkuasa bagi tempoh 2 tahun. Pelantikan ini juga tertakluk kepada persetujuan YAB Perdana Menteri dan tertakluk kepada Fasal 10.1 dan 42.

2p
Prof. Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid
Pengerusi  MPN
ksn1
Tan Sri Dr. Ali Hamsa
Ketua Setiausaha Negara
ksp
Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar Abdullah
Ketua Setiausaha Perbendaharaan  (KSP)
3tp
Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Timbalan Pengerusi  MPN
 
Dato' Dr. Haji Mohd Shafei Abdullah
Wakil Pejabat Perdana Menteri
4ceo
Prof. Datuk Dr. Raduan Che Rose
Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) MPN
WKSP 
Dato' Seri Othman Mahmood
Wakil Ketua Setiausaha Negara
5su
Prof. Dr. Kamaruddin M. Said
Timbalan Setiausaha Agung MPN

 

EXCO MPN

EXCO atau Jawatankuasa Eksekutif MPN adalah terdiri daripada individu-individu berikut:

 1. Pengerusi MPN,
 2. Timbalan Pengerusi MPN,
 3. Setiausaha Agung MPN,
 4. Timbalan Setiausaha Agung MPN,
 5. Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) MPN

Selain itu, Ketua Pegawai Operasi (COO) MPN bertindak sebagai setiausaha Mesyuarat Exco dan disertai oleh Setiausaha Kerja MPN.

Ahli-ahli EXCO ini akan dilantik semasa Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah yang pertama atau mana-mana mesyuarat Lembaga yang sesuai. EXCO MPN akan menyelia dan menjalankan semua aktiviti MPN dengan kebenaran  Lembaga Pemegang Amanah. EXCO akan memimpin MPN dalam bidang-bidang berikut:

 1. pembentukan pelan strategik, taktikal dan kewangan,
 2. Penstrukturan matlamat dan pengukuran prestasi bagi mencapai matlamat yang telah dipersetujui,
 3. Penstrukturan organisasi,
 4. Perhubungan dengan orang awam, agensi atau badan kerajaan, badan-badan bergabung serta pihak-pihak berkepentingan,
 5. Pembentukan database ahli-ahli profesor, dan
 6. Penstrukturan ahli-ahli Lembaga dan operasi Sekretariat MPN. 
2p
Prof. Tan Sri Dr. Zakri Abdul Hamid
Pengerusi  MPN
3tp
Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin
Timbalan Pengerusi  MPN
 
4ceoProf. Datuk Dr. Raduan Che Rose
Presiden & Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) MPN
5su
Prof. Dr. Kamaruddin M. Said
Timbalan Setiausaha Agung MPN
P5
Puan Hazizah Wahab
Setiausaha Kerja MPN
SU-MPN-Inc
 Dr. Tengku Naufal Tengku Mansor
Setiausaha Syarikat

JAWATANKUASA PENYELARAS KLUSTER

Jawatankuasa Penyelarasan Kluster terdiri daripada individu-individu berikut:

 1. Pengerusi MPN berperanan sebagai Pengerusi CCC,
 2. Timbalan Pengerusi MPN,
 3. Setiausaha Agung MPN,
 4. Timbalan Setiausaha Agung MPN,
 5. Semua Ketua Kluster dan Ketua Projek Khas Nasional atau wakil, dan
 6. Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) MPN.

Ketua Pegawai Operasi (COO) MPN bertindak sebagai Setiausaha Kerja MPN.

Pengerusi MPN akan memainkan peranan sebagai pengerusi bagi semua mesyuarat CCC. Sekiranya beliau tidak hadir, beliau akan melantik mana-mana ahli CCC untuk mempengerusikan mesyuarat CCC berkenaan.

JAWATANKUASA PENYELARASAN KLUSTER (JPK) ATAU CLUSTER COORDINATION COMMITTEE (CCC)  

1. 

KLUSTER PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN  

 
K1-1 Prof. Dato’ Dr. Zakaria Kasa
Ketua Kluster
T1
Prof. Dato' Dr. Abdul Rashid Mohamed
Timbalan Ketua Kluster 
su1
Prof. Dr. Rosna Awang Hashim
Setiausaha Kluster

2.

KLUSTER EKONOMI DAN PENGURUSAN

 
K2-
Prof. Dato' Seri Dr. Noor Azlan Ghazali
 Ketua Kluster

 

T2
Prof. Dr. Jamal Othman
 Timbalan Ketua Kluster 

 

su2
Prof. Dr. Low Soo Wah
Setiausaha Kluster
 

3.

KLUSTER POLITIK, KESELAMATAN DAN HAL EHWAL ANTARABANGSA

 
K3 
Prof. Dato’ Seri Dr. Mohamed Mustafa Ishak
Ketua Kluster
T3
Prof. Dr. Jayum Anak Jawan
Timbalan Ketua Kluster 
su3
Prof. Datuk Abdul Halim Sidek
Setiausaha Kluster 

4.

KLUSTER SEJARAH, WARISAN DAN SOSIOBUDAYA

 
K4-
Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong
Ketua Kluster
T4
Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim
Timbalan Ketua Kluster
su4
Prof. Dr. Wan Kamal Mujan
Setiausaha Kluster

5.

KLUSTER SAINS DAN MATEMATIK

 
 K15
 Prof. Emeritus Dato’ Dr. Hassan Said
Ketua Kluster
T5
Prof. Dato’ Dr. Wan Md. Zin Wan Yunus
Timbalan Ketua Kluster
su5
Prof. Dato’ Dr. Abdul Razak Salleh
Setiausaha Kluster

6.

KLUSTER KEJURUTERAAN, TEKNOLOGI DAN ALAM BINA

 
unknown
Prof. Dato' Alias Abdullah
Ketua Kluster
 
unknown
Prof. Dato' Dr. Kamaruzzaman Sopian
Timbalan Ketua Kluster 
 
unknown
Prof. Ir. Dr. Mohamed Rehan Bin Karim
Setiausaha Kluster 

7.

KLUSTER SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

 
K7
Prof. Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo
Ketua Kluster
T7
Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
Timbalan Ketua Kluster
su7
Prof. Emeritus Dr. Noor Azhar Mohamed Shazili
Setiausaha Kluster

8.

KLUSTER PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

 
K8 
Prof. Tan Sri Dr. Mohd Amin Jalaluddin
Ketua Kluster
 T8 
Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi Abd. Latif
Timbalan Ketua Kluster 
su8 
Prof. Dr. Hapizah Mohd Nawawi
Setiausaha Kluster

9.

KLUSTER INDUSTRI DAN INOVASI

 
 K9
Prof. Dr. Mohamad Kamal Hj. Harun
Ketua Kluster
 T9
Prof. Dr. Zahari Taha
Timbalan Ketua Kluster
su9
Prof. Ir. Dr. Ahmad Faizal Mohd Zain
Setiausaha Kluster 

10.

KLUSTER PERTANIAN DAN MAKANAN

 
K10-
Prof. Dr. Ghizan Saleh
Ketua Kluster 
T10
Prof. Dr. Ridzwan Abdul Rahman
Timbalan Ketua Kluster 
su10
Prof. Dr. Rita Muhammad Awang
Setiausaha Kluster 

11.

KLUSTER TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 
K11
Prof. Dato’ Dr. Halimah Badioze Zaman
Ketua Kluster
T11
Prof. Datuk Dr. Shahrin Sahib @ Sahibudin
Timbalan Ketua Kluster 
su11
Prof. Dr. Ahmad Zaki Abu Bakar
Setiausaha Kluster 

12.

KLUSTER PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

 
K12
Prof. Datuk Dr. Roziah Omar
Ketua Kluster
T12
Prof. Dr. Mohd Taib Hj. Dora
Timbalan Ketua Kluster
su12
Prof. Dr. Solehah Ishak
Setiausaha Kluster 

13.

KLUSTER GOVERNANS, PERUNDANGAN DAN PENGURUSAN AWAM

 
K13
Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmod
Ketua Kluster
T13
Prof. Dr. Roselina Ahmad Saufi
Timbalan Ketua Kluster 
su13
Prof. Dr. Durrishah Idris
Setiausaha Kluster 

14.

KLUSTER PERPADUAN NASIONAL

 
K14- 
Prof. Dr. Mansor Mohd Noor
Ketua Kluster
T15
Prof. Ir. Dr. Lee Sze Wei
Timbalan Ketua Kluster
su14
Prof. Madya Dr. Sarjit Singh Darshand Singh
Setiausaha Kluster 

15.

PROJEK KHAS NASIONAL (MEDIA, DEMOKRASI DAN SISTEM ELEKTORAL) 

 
 
 
K16
Prof. Dato’ Sri Dr. Syed Arabi ldid
Ketua Projek Khas
 
 
Prof. Dr. Mohamad Sahari Nordin
Timbalan Ketua Projek Khas
su15
Dr. Tunku Mahar Tunku Mohd Mokhtar
Setiausaha Projek Khas

16.

PROJEK KHAS NASIONAL (PENGAJIAN TINGGI SWASTA)

 
 
su16
Prof. Dr. Ong Fon Sim
Ketua Projek Khas
T16
Prof. Dr. Faidz Abd Rahman
Timbalan Ketua Projek Khas 
unknown
Prof. Dr. Hairul Azhar Abdul-Rashid

Setiausaha Projek Khas 

 

 

Pautan Luar

jata     moe     mosti     nre     kementerian-kewangan-malaysia      might1      asm      

Terus berhubung di


Log in