×

Notis

Please enter your DISQUS subdomain in order to use the 'DISQUS Comments for Joomla!' plugin. If you don't have a DISQUS account, register for one here

Pilihan Bahasa

11 Kluster Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 t1

 t2

 t3

KETUA KLUSTER

TIMBALAN KETUA KLUSTER

SETIAUSAHA KLUSTER

YBhg. Prof. Dato' Dr. Halimah bin Badioze Zaman

Pengarah, Institut Informatik Visual (IVI)

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, Selangor

Tel    : 03-8911 8591

Faks  : 03-8911 8590

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Datuk Dr. Shahrin bin Sahib@Sahibuddin

Naib Canselor

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Hang Tuah Jaya

76100 Durian Tunggal

Melaka

Tel    : 06-555 2001

Faks  : 06-331 6111

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Dr. Ahmad Zaki bin Abu Bakar

 

Majlis Profesor Negara,

Jabatan Perdana Menteri,

Aras 5, Blok C7, Kompleks C,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62520 Wilayah Persekutuan Putrajaya

 

Tel    : 03-88702806 

Faks  : 03-88702880                                            

Email : -

Hala Tuju

Hala Tuju yang disenaraikan akan dilaksanakan secara berperingkat:

  • Membantu mempergiatkan beberapa bidang ICT yang berpotensi sebagai peneraju pertumbuhan melalui kolaborasi Centre of Excellences (IPTA) dengan industri yang berdaya saing. Ini boleh dijadikan pusat rujukan yang boleh digunakan oleh pihak kerajaan untuk membuat keputusan berkaitan ICT untuk Negara.
  • Membantu kerajaan dalam meningkatkan produktiviti dan inovasi ICT melalui proses laluan transformasi pantas untuk menjadikan Malaysia sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan.
  • Membantu menyediakan modal insan berpengetahuan (knowledge workers) yang kreatif, inovatif dan berkemahiran abad ke 21 melalui penubuhan Special Task Force HRD ICT Negara.
  • Membantu dalam mengaplikasikan pendekatan inklusif bagi menangani jurang digital di kalangan komuniti yang wujud dalam Negara.
  • Membantu dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat dari segi pengeluaran dan penggunaan ICT setaraf dengan negara maju menjelang 2020.
  • Memainkan peranan sebagai penasihat yang efektif dan berwibawa.
  • Menggalakkan dan merangsang pembangunan kesarjanaan dan keintelektualan negara dalam bidang ICT.

Aspirasi

Berasaskan eko-sistem ICT berpusatkan-manusia, maka aspirasi Kluster ICT dapat diringkaskan seperti berikut:

Kluster ICT mempunyai aspirasi untuk menyokong kerajaan dalam usaha negara untuk mencapai status negara maju sejajar dengan matlamat transformasi negara melalui pelbagai inisiatif transformasi seperti GTP, ETP dan TPend bagi mencapai wawasan 2020, dengan menjadikan ICT sebagai pemandu utama pertumbuhan ekonomi negara dan global. Ini adalah selari dengan aspirasi Model Baru Ekonomi (MBE) yang berteraskan konsep berpendapatan tinggi, keterangkuman dan kemapanan bagi meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia, dan Rancangan Malaysia ke-10 (2011-2015) yang merupakan salah satu daripada empat tunggak transformasi negara. Bagi menjayakan usaha ini, pelbagai cabaran dalaman dan global perlu ditangani seperti perubahan cuaca dan kekurangan makanan, membantu pelbagai komuniti dalam negara dan dunia membuat penyesuaian terhadap sumber penting seperti air, perubahan iklim, kemiskinan, kelestarian dan pertanian. Negara juga berhasrat untuk menjadi Negara pengeluar (producer nation) pada 2020 dengan menyumbang sebanyak 20% kepada GDP Negara. Jadi, Kluster ICT, berharap dapat memberi kepimpinan, khidmat nasihat dan bekerjasama dengan kerajaan berasaskan visi yang dikongsi bersama ini bagi mencapai kemajuan negara: menggabungkan pembangunan ICT dalam penggubalan dasar negara bagi mempertingkatkan lagi daya saing negara, keunggulan teknologi dan kemapanan sosial; meningkatkan penyelidikan, inovasi dan hak cipta ICT di peringkat kebangsaan dan global dan menggunakanya untuk penjanaan kekayaan dan memperkukuhkan industri dan komuniti tempatan; menjadi suara utama sosial (advokasi sosial) dalam meningkatkan peluang digital dan mempromosikan kualiti hidup yang lebih baik melalui penggunaan pelbagai aplikasi ICT yang praktikal di kawasan kemiskinan bandar, pendalaman bandar dan luar Bandar, untuk merapatkan jurang digital yang wujud; membantu dalam membina sebuah masyarakat berpengetahuan yang keterangkuman bagi menyediakan e-peluang yang sama-rata dan saksama bagi semua, tidak kira kepelbagaian kaum etnik ataupun agama, untuk mencapai integrasi masyarakat yang mapan dan berpengetahuan.

Misi

Menjadi pemikir terpilih bagi membantu kerajaan dalam segala aspek berkaitan bidang Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) di pelbagai sektor untuk mencapai Negara maju yang inklusif dan berpendapatan tinggi.

Visi

Kluster ICT adalah komited untuk menjadi kumpulan pemikir negara yang mampu menangani segala isu ICT bagi membangunkan Negara sebagai pengeluar perisian ICT yang cemerlang bagi kesejahteraan manusia.

 

Sekretariat

Puan Siti Nor Umi Khalilas Mohd Rashid

Institut Informatik Visual

Universiti Kebangsaan Malaysia

43650 Bangi, Selangor

Tel : 013 298 5386/ 03-8911 8591

Faks : 03-8911 8590/ 03-8921 6745

Jawatankuasa

YBhg. Prof. Madya Dr. Azlina Ahmad

Timbalan Pengarah

Institut Informatik Visual (IVI) Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, Selangor

Tel : 03-89216075

Faks : 03-8921 6745/6072

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Dr. Abdul Razak Hamdan

Fakulti Teknologi Sains dan Maklumat

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi, Selangor

Tel : 03-8921 6173

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Datuk Dr. Khairuddin Ab. Hamid

Naib Canselor

Universiti Sains Komputer & Kejuruteraan Malaysia (UniMy)

63100 Cyberjaya, Selangor

Tel : 03-8800 5000

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Dr. Ku Ruhana Ku Mahamud

College of Arts and Sciences

Universiti Utara Malaysia

06010 Sintok, Kedah

Tel : 04-9285 9741

Faks : 04-9285 9741

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Aziz Deraman

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

21030 Kuala Terengganu, Terengganu

Tel : 09-668 3676

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Dr. Sureswaran Ramadass

Pusat IPV6 Termaju Negara

Universiti Sains Malaysia

11800 Pulau Pinang

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Dr. Zainab Abu bakar

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5521 1200

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

YBhg. Prof. Dr. Azizah Abd Manaf

Advanced Informatics School (UTM AIS)

Universiti Teknologi Malaysia International Campus

Jalan Semarak

54100 Kuala Lumpur

Tel : 03–26154881

Faks : 03–26930933

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. 

Prof. Madya Dr. Nazlena Mohamad Ali

Penyelaras Program Siswazah

 

Institut Informatik Visual (IVI)

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, Selangor

 

Tel : 03-8921 6646/6735

Faks : -

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 

Prof. Dr. Zawiyah Mohammad Yusof

 

Center for Software Technology and Management (Softam)

Faculty of Information Science & Technology, 

Universiti Kebangsaan Malaysia,

43600 UKM, Bangi

 

Tel : 03-89216198

Faks : -

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Prof. Dr. Rose Alinda Alias

 

Deputy Vice Chancellor (Academic & International)

Universiti Teknologi Malaysia

Level 3,

Sultan Ibrahim Chancellery Bulding

81310 UTM, Johor Bahru

 

Tel : 07 553 0348

(PA) M :0177501231

Faks : -

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.">

(PA)Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

 

Prof. Dr. Rusli Hj. Abdullah

Department of Software Engineering and Information System

Faculty of Computer Science and Information Technology

Universiti Putra Malaysia

43400, UPM Serdang

Selangor

Tel : 03-8947 1725

Faks : 03-8947 1795

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


 

Prof. Dr. Riza Sulaiman

Timbalan Pengarah Pembangunan & Bimbingan Siswazah,

Pusat Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

43600 Bangi, Selangor

Tel : -

Faks : 03-8921 3100

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Prof. Dr. Shahrul Azman bin Mohd Noah

Centre for Artificial Intelligent Technology (CAIT)

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 UKM Bangi

Tel : 03-8216343

Faks : -

Email :Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Prof. Dr. Norshuhada Shiratuddin

Assistant Vice-Chancellor

UUM College of Arts and Sciences

School of Multimedia Communication and Technology (SMMTC)

Universiti Utara Malaysia

06010 UUM Sintok, Kedah

Tel : (04) -928 6821 / 6825 / 6827

Faks : 

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Prof. Dr. Azizah Jaafar

Institut Informatik Visual (IVI)

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600 Bangi, Selangor

Tel : 03-89216643

Faks : -

Email : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Pautan Luar

jata     moe     mosti     nre     kementerian-kewangan-malaysia      might1      asm      

Terus berhubung di


Log in