Manfaatkan Elemen Digital Dalam Memacu Perubahan Landskap Pendidikan Negara

Tuesday, 23 January 2024

Bagi mengorak langkah ke hadapan semua institusi pendidikan dan latihan perlu menerapkan nilai integriti dan tatakelola baik sebagai tumpuan utama pemantapan tadbir urus insan khususnya dalam pendidikan di negara ini.

saksikan laporannya bersama Felo Majlis Profesor Negara dan Pensyarah Jabatan Kenegaraan, Kepimpinan dan Pengajian Islam, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Prof Madya Ts. Dr. Jessica Ong Hai Liaw dan juga Felo Kanan Majlis Profesor Negara.

Sumber : Bernama tv

Anda Mungkin Berminat