Bengkel Penyelarasan Kumpulan Kerangka Konsep MADANI, Kongres Profesor Negara Ke-3

Wednesday, 7 February 2024

Sesi perbincangan diketuai oleh Prof. Dato Dr. Sivamurugan dan Prof. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Seong. Bengkel Penyelarasan Kumpulan Konsep MADANI yang diadakan oleh Majlis Profesor Negara pada hari ini 7 Februari 2024, bertempat di Amari Spice Hotel, Pulau Pinang melibatkan 25 orang profesor dan tokoh ilmuwan yang berpengalaman luas serta telah terlibat dalam sektor pendidikan tinggi negara bagi tempoh melebihi 3 dekad.

Perbincangan ini memfokuskan tentang 3 subtopik utama dalam konsep Madani dengan lebih mendalam dari hasil perbincangan sebelum in

Anda Mungkin Berminat