Mesyuarat & Bengkel Penyelarasan Penulisan, Kongres Profesor Negara Ke-3

Wednesday, 14 February 2024

Kumpulan Tema Keselamatan dan Kedaulatan Malaysia KPN 3 Majlis Profesor Negara telah mengadakan Bengkel Penyelarasan dan Penulisan bertujuan mendapatkan pandangan dan cadangan dalam kalangan penulis yang telah dilantik bagi menghasilkan satu Kerja Kerja Kongres.

Seramai 20 orang penulis dalam kalangan pemikir negara berganding idea dan penulisan untuk Kertas Kerja Tema Keselamatan dan Kedaulatan Malaysia.

Anda Mungkin Berminat