Hala Tuju

Memperkasa sistem pendidikan negara dan membentuk modal insan berkualiti sesuai dengan keperluan sektor pekerjaan dan guna tenaga masa depan negara. Membantu meningkatkan kualiti pendidikan negara dengan pelaksanaan amalan-amalan terbaik antarabangsa serta kemajuan bidang pendidikan mengikut tuntutan semasa.