Hala Tuju

Matlamat utama Kluster Pertanian dan Makanan adalah untuk membantu memperkasa bidang pertanian negara ke arah pembangunan industri pertanian dan makanan.