Hala Tuju

Menggembleng tenaga kepakaran profesor dengan kesarjanaan dalam bidang perubatan dan kesihatan bersekutu menyumbang buah fikiran untuk merancang, melaksana dan melestarikan program-program seperti mempertingkatkan kesejahteraan kesihatan rakyat termasuk mempertingkatkan kesejahteraan rakyat terutama di luar bandar serta mempertingkatkan kesihatan masyarakat di Malaysia dan membasmi kemiskinan melalui kesejahteraan kesihatan.