Hala Tuju

Mengumpul pakar TVET untuk memikirkan isu dan membangunkan idea baharu mengenai TVET dan Industri di Malaysia serta memacu Kecemerlangan dan kualiti TVET selari dengan agenda Negara terutama dalam aspek pembangunan modal insan yang relevan, kompetitif, produktif dan mampan.