Hala Tuju

Memastikan negara kembali ke trajektori Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan negara maju, serta menyediakan landasan yang kukuh, inklusif dan mampan bagi kesinambungan pembangunan seterusnya dan ICT sebagai salah satu penggerak (driver & enabler) ekonomi negara sederap dengan fungsi MPN: membantu dalam pembangunan ilmuan, pembangunan dasar dan advokasi sosial.