Pada tahun 2015, Majlis Profesor Negara telah membuat keputusan menubuhkan Majlis Profesor Universiti atau Chapter Universiti MPN di kesemua 20 buah universiti awam di Malaysia. Chapter Universiti MPN diwujudkan berdasarkan taburan afiliasi para profesor yang berkhidmat dengan universiti awam. Penubuhan Chapter Universiti MPN membolehkan tenaga dan kepakaran para profesor di peringkat universiti digembleng di institusi berkenaan di bawah kepimpinan seorang Ketua Chapter/ Pengerusi. Pendeknya, Chapter Universiti MPN ini ialah majlis profesor di peringkat universiti yang berkhidmat untuk Majlis Profesor Negara. Gandingan diharap akan melonjakkan lagi sumbangan MPN kepada masyarakat dan negara Malaysia.